BAS Chauffeurstrainingen

Gecertificeerd SOOB opleider

Bij BAS kennen we de transportwereld van binnenuit. We weten aan welke hoge eisen beroepschauffeurs moeten voldoen om het verschil te maken. Vanuit die kennis bieden we een aantal chauffeurstrainingen aan. Deze tellen mee voor de 35 uur nascholing die chauffeurs elke vijf jaar moeten volgen.

Als opleider is BAS officieel gecertificeerd volgens de Richtlijn Vakbekwaamheid die sinds 1 maart 2008 voor het beroepsgoederenvervoer van kracht is. Dat geeft u en uw chauffeurs de zekerheid op de kwaliteiten van een gecertificeerde SOOB opleider.

CHAUFFEUR EN TRUCK: DE SUCCESBEPALENDE COMBINATIE

Voor het succes van uw bedrijfsvoering zijn uw chauffeurs en trucks onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze ervaring als Volvo & Renault truckdealer voegt dan ook een bijzondere dimensie toe aan onze rol als opleider. Onze trainingen richten zich niet alleen op rijvaardigheden, maar ook op het optimaal benutten van uw truck(s). Zo resulteert onze training ‘Het Nieuwe Rijden’ aantoonbaar in brandstofbesparing. Voor de verplichte nascholing kunt u kiezen uit een breed opleidingspakket.

RICHTLIJN VAKBEKWAAM CODE95

Voor het behalen van de code95 punten, dient u zich wel te houden aan wettelijk bepaalde spelregels van het CBR. De uitgebreide ‘Richtlijn Vakbekwaam’ kunt u terugvinden op de website van het CBR. Hier vindt u een beknopte uitleg.

  • U dient binnen een periode van 5 jaar 35 punten (5x7 uur) nascholing te volgen.
  • Minimaal 1 van de gevolgde cursussen dient een praktijkcursus te zijn. Cursuscode voor praktijktrainingen beginnen met een W en cursuscode voor theorie trainingen beginnen met een U.
  • U mag maximaal 12 uur e-learning volgen in een cyclus van 5 jaar. In de praktijk komt dit vaak neer op maximaal 3 keer een cursus van 4 uur e-learning, gecombineerd met 3 uur klassikaal of praktijk. U dient dan nog 2 cursussen te volgen in de vorm van een dagcursus. Uiteraard mag u ook kiezen om alle 5 de dagen in de vorm van een dagtraining te volgen, e-learning is geen verplichting.
  • U mag maximaal 1 keer een cursus herhalen. Dat wil zeggen dat u dus niet meer onbeperkt bijvoorbeeld ieder jaar de cursus BHV zou kunnen volgen. Cursussen die verplicht zijn op grond van andere EU-wetgeving (bijvoorbeeld ADR of veetransport) mag u niet herhalen.
  • U mag maximaal 1 dag (7 uur) laten meetellen van een cursus die verplicht is op grond van andere EU-wetgeving. Een uitzondering hierop is ADR, deze mag voor 2 dagen (14 uur) meetellen voor uw Code95.
  • Alle punten behaald vóór 13 september 2021 blijven hun geldigheid houden, ook als u bijvoorbeeld meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd of een cursus meerdere keren heeft herhaald. Ingangsdatum van bovengenoemde eisen is 13 september 2021.

Om goed te kunnen bepalen welke uren u gevolgd hebt en wat de geldigheid is van de afgegeven certificaten, kunt u inloggen bij het CBR in uw persoonlijke omgeving. Op de website van het CBR kunt u met uw DigiD code inloggen en uw eigen opgebouwde historie zien en eventueel uw persoonlijke berichten van het CBR lezen. Wij adviseren u om uw werkgever op de hoogte te houden van de gevolgde cursussen, zodat u niet op een verkeerde cursus wordt ingeboekt.

Tacho Thursday

In 2022 zijn er veel nieuwe ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving voor vracht- en bestelauto’s en, daaruit voortvloeiend, de digitale tachograaf. Denk aan de invoering van de nieuwe, smart-tachograaf, wetgeving met betrekking tot rij- en rusttijden en landcodes. Om ervoor te zorgen dat jullie goed op de hoogte zijn van alle wijzigingen, zullen wij wekelijks het BAS Tachograaf journaal uitzenden. Elke week behandelen we één specifiek item.

BAS CHAUFFEURSTRAININGEN

De volgende trainingen kunnen wij u aanbieden voor de Code95:

W01 Het nieuwe rijden

W01 HET NIEUWE RIJDEN

Het doel van deze training is de chauffeur zo goed mogelijk om te laten gaan met zijn voertuig, zodat brandstofbesparing gerealiseerd wordt. De kandidaten worden zich beter bewust van de consequenties van het eigen verkeersgedrag ten aanzien van milieu en veiligheid. Zij leren praktische vaardigheden aan waarmee het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot vermindert en de verkeersveiligheid toeneemt.

Meer info of direct deze training boeken?

W02 Rijoptimalisatie BBS

W02 RIJOPTIMALISATIE BBS

BBS is de afkorting van Behaviour Based Safety. Het doel van deze training is de chauffeur zo goed mogelijk om te laten gaan met zijn voertuig en een veilig weg gedrag creëren. Alle Veiligheidssystemen komen aan de orde en onderwerpen zoals bochten techniek, omgaan met cruise control en brandstof besparende opties staan centraal.

Meer info of direct deze training boeken?

U39 Techniek en Veiligheid

U39 TECHNIEK EN VEILIGHEID

De cursus is een producttraining van Volvo Trucks en is een goede aanvulling op uw kennis. Tijdens de training zullen onderwerpen zoals de veiligheidssystemen, controlepunten binnen en buiten de truck, brandstofbesparende tips, nieuwste ontwikkelingen en vele andere onderwerpen van Volvo aan bod komen.

Meer info of direct deze training boeken?

U47 Verkeerseducatie

U47 VERKEERSEDUCATIE

Het doel van deze training is de chauffeur op te frissen in zijn kennis met betrekking tot de verkeersregels en verkeerssituaties. Deze training neemt de chauffeur mee in de meest recente wijzigingen van de wet en de praktische uitvoering hierop.

Meer info of direct deze training boeken?

U50 Rijondersteunende systemen (ADAS)

U50 Rijondersteunende systemen (ADAS)

De cursus is een producttraining van Volvo en een goede aanvulling op uw kennis. Tijdens de training zullen rij ondersteunende chauffeurssystemen, de veiligheidssystemen, controlepunten binnen en buiten de truck, brandstof besparende tips, nieuwste ontwikkelen en vele andere onderwerpen van Volvo aan bod komen.

Meer info of direct deze training boeken?

Meer weten over onze chauffeursopleidingen?